Szanowni Rodzice!

Cieszymy się ogromnie, że chcecie powierzyć nam Wasze dzieci. Obiecujemy o nie dbać, wspierać, opiekować się i bawić.

Aby wziąć udział w rekrutacji, prosimy o wydrukowanie, staranne uzupełnienie, a następnie dostarczenie w zamkniętej kopercie:

  • deklaracji uczestnictwa w projekcie (1 egzemplarz)

  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka (1 egzemplarz)

  • zaparafowanej umowy uczestnictwa dziecka w projekcie (1 egzemplarz)

  • karty zgłoszenia dziecka (1 egzemplarz)

  • Zgody na wykorzystanie wizerunku / zdjęć dziecka do dokumentacji projektowej i zamieszczanie ich na stronie FB i https://tumieszkabajeczka.pl/ (w karcie zgłoszenia dziecka),

  • Odpowiednich zaświadczeń (zgodnie z Rozdziałem II, punkt 5 Regulaminu Rekrutacji)

Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji do przedszkola.

Zapamiętajcie Państwo numer deklaracji, który nadamy odbierając dokumenty. Będzie on potrzebny do zweryfikowania, czy dziecko dostało się do przedszkola.

 

Pobierz pliki

Deklaracja uczestnictwa.pdf
Karta zgłoszenia dziecka.pdf
Regulamin rekrutacji.pdf
Umowa OWP.pdf
Oświadczenie o_przetawarzaniu danych

Formularz zgłoszeniowy prosimy wydrukować i wypełnić,
a następnie dostarczyć do placówki.

© 2019 Przedszkole “Tu Mieszka Bajeczka” Szczawno-Zdrój • Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja Agencja Reklamowa Fiodesign