Zapytanie ofertowe nr ZORR/1/III/2019

Serdecznie zapraszam do złożenia oferty na zamówienie nr ZORR/1/III/2019 dotyczące przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci korzystających z opieki przedszkolnej w placówce zlokalizowanej na ul. Sienkiewicza 15 w Szczawnie-Zdroju w ramach projektu “Przedszkole Uzdrowiskowe “Tu mieszka bajeczka”.

Termin wykonania zamówienia: od kwietnia 2019 roku do marca 2020 roku.

Oferty należy składać w terminie do dnia 28.03.2019r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ogrodowej 5 w Szczawnie-Zdroju.

ZORR_1_III_2019_załączniki edytowalne

ZORR_1_III_2019_zapytanie_zajęcia

Zapytanie ofertowe nr ZO/1/I/2019

W związku z realizacją projektu Przedszkole Uzdrowiskowe „Tu Mieszka Bajeczka” Dyrektor Przedszkola zaprasza do złożenia oferty na Kompleksowe wyposażenie sali zabawowej w meble wraz z usługą montażu dla przedszkola w Szczawnie-Zdroju dotyczące zadania 1. Uruchomienie 25 miejsc w Przedszkolu Uzdrowiskowym „Tu Mieszka Bajeczka” w Szczawnie Zdroju, w miejscu wskazanym przez zamawiającego w lokalizacji: 58-310 Szczawno- Zdrój ul. Sienkiewicza 15.

ZO_Bajeczka_Zapytanie_Wyposazenie_sal-2

ZO_1_I_2019_Zal_1_Formularz_oferty

ZO_1_I_2019_Zal_5_wzor_umowy

Zalacznik_2_zapytanie_ZO_1_I_2019 (2)

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/XI/2018

W związku z realizacją projektu Przedszkole Uzdrowiskowe „Tu Mieszka Bajeczka” Dyrektor Przedszkola zaprasza do złożenia oferty na Kompleksowe wyposażenie placu zabaw wraz z usługą montażu dla przedszkola w Szczawnie-Zdroju dotyczące zadania 1. Uruchomienie 25 miejsc w Przedszkolu Uzdrowiskowym „Tu Mieszka Bajeczka” w Szczawnie Zdroju, w miejscu wskazanym przez zamawiającego w lokalizacji: 58-310 Szczawno- Zdrój ul. Sienkiewicza 15.

ZO_Bajeczka_Zapytanie_Wyposazenie_placu zabaw

ZO_2_XI_2018_Zal_1_Formularz_oferty

Zalacznik_2_zapytanie_ZO_2XI_2018

ZO_2_XI_2018_Zal_5_wzor_umowy

Zapytanie ofertowe nr ZO/1/XI/2018

W związku z realizacją projektu Przedszkole Uzdrowiskowe „Tu Mieszka Bajeczka” Dyrektor Przedszkola zaprasza do złożenia oferty na kompleksowe wyposażenie przedszkola w Szczawnie-Zdroju w sprzęty AGD/RTV wraz z montażem.

ZO_Bajeczka_Zapytanie_Sprzęty AGD_RTV

ZO_1_XI_2018_Zal_1_Formularz_oferty

Załącznik_2_zapytanie_ZO_1_XI_2018

ZO_1_XI_2018_Zal_5_wzor_umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z realizacją projektu Przedszkole Uzdrowiskowe „Tu Mieszka Bajeczka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na: Prace remontowo – dostosowawcze dotyczące zadania 1. Uruchomienie 25 miejsc w Przedszkolu Uzdrowiskowym „Tu Mieszka Bajeczka” w Szczawnie Zdroju.

Zapytanie ofertowe

Załączniki 1,2,3,4

Załącznik 5 Umowa

© 2019 Przedszkole “Tu Mieszka Bajeczka” Szczawno-Zdrój • Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja Agencja Reklamowa Fiodesign