Szanowni Państwo
Miło nam poinformować, że realizujemy projekt pn. Przedszkole Uzdrowiskowe „Tu Mieszka Bajeczka”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, z poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AW.

Children Drawings 3

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest podniesienie oferty edukacyjnej Wnioskodawcy poprzez utworzenie 25 liczby miejsc przedszkolnych, wzrost szans edukacyjnych 40 uczniów wychowania przedszkolnego oraz wzrost kompetencji 3 Nauczycieli Wsparcia Przedszkolnego na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej do VI.2020.

Odbiorcy:
a) dzieci w wieku przedszkolnym, w tym:
– 25 dzieci – nowe miejsca w OWP
– 40 dzieci- skorzysta z dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych
b) rodzice/opiekunowie dzieci – 32 osób – udział w konsultacjach
c) kadra OWP- 3 NWP – udział w szkoleniach specjalistycznych

Czas trwania projektu: VII.2018- VI.2020

Planowany termin rozpoczęcia rekrutacji dzieci do przedszkola: 01.02.2019

Obszar realizacji: Szczawno-Zdrój, Gminy Stare Bogaczowice, Boguszów Gorce, Czarny Bór, miasto Wałbrzych

Najważniejsze elementy harmonogramu projektu:
Zad.1. Uruchomienie 25 miejsc w Przedszkolu Uzdrowiskowym „Tu mieszka bajeczka” w Szczawnie Zdroju –VII’18-II’19
Zad. 2. Podstawowa działalność edukacyjno-wychowawcza w OWP – III’19 – II’20
Zad. 3. Zajęcia dodatkowo dla 25 dzieci w OWP” – III’19 – II’20
Zad. 4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 3 nauczycieli OWP – X’18 – VI’20

© 2019 Przedszkole “Tu Mieszka Bajeczka” Szczawno-Zdrój • Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja Agencja Reklamowa Fiodesign